VERSLUI IR ORGANIZACIJOMS

VADOVAMS

 • Individualios konsultacijos tapus vadovu arba esamiems vadovams, jaučiantiems, kad užstrigo, naujų vidinių resursų paieška
 • Asmeninės supervizijos, ieškant sprendimų, kai patiriami sunkumai, susiję su profesija, užstrigusiais tikslais ir kt.

Vadovų klubas“ viduriniosios grandies vadovams:

 • Grupinės supervizijos, terapiniai pokalbiai mažose grupelėse, skirtos įtampos mažinimui, patirčių apsikeitimui, didesniam geranoriškumui ir palaikymui
 • Savybės, būtinos vadovams, norintiems pasiekti užsibrėžtus tikslus ir įkvėpti komandą. Kaip jas auginti
 • Komandos sveikata: diagnostika, remiantis S. Gingerio Pentagramos modeliu, ir kryptys pokyčiams

Mokymai VERSLUI IR ORGANIZACIJOMS

Psichologinės konsultacijos komandoms

 • Organizacijai, komandoms, grupėms, kai išgyvenami sunkumai, patirta krizinė situacija

 • Individualios psichologinės konsultacijos, terapinės sesijos darbuotojams

 • Grupinė supervizija, terapinės grupės darbuotojams

 • 1-2 dienų renginiai, praktiniai mokymai įvairiomis saviugdos temomis.

Mokymai VERSLUI IR ORGANIZACIJOMS

KOMANDOMS

Streso ir negatyvių išgyvenimų valdymas, remiantis Mindfulness, atida ir dėmesingo įsisąmoninimo programomis:

Paskaita, įvairios trukmės praktiniai seminarai, mokymai, 6-8 savaičių trukmės tęstiniai (kartą per savaitę) praktiniai Mindfulness Streso valdymo ir atsistatymo po streso mokymai:

 • Mindfulness sunkių emocijų ir išgyvenimų valdymui, perdegimo prevencijai, remiantis
 • Kognityvinės elgesio terapijos programa (MBCT)
 • Mindfulness praktikų ir gyvenimo tyloje diena

 • Sąmoningas būvimas gamtoje – žygiai ir miško terapija

Mokymai VERSLUI IR ORGANIZACIJOMS

Komandų efektyviam bendravimui:

 • Praktiniai seminarai – mokymai, skirti savo, kolegų ir klientų elgesio modelių – gynybinių reakcijų atpažinimui ir keitimui sveikomis, tinkamomis esamai situacijai. 7 pagrindiniai elgesio modeliai, nutraukiantys kontaktą ir kaip juos keisti
 • Emocijų ir impulsyvių reakcijų ir konfliktų valdymas

 • Efektyvus bendravimas – 4 bendravimo lygiai

 • Kūrybiškumo lavinimo programos, pasitelkiant metaforines kortas, dailės, rašymo terapijas, vizualizacijos technikas, meditacijas ir spontaniškas improvizacijas

 • Balanso atgavimo ir pasirūpinimo savimi programos

Kaip išlikti emociškai tvirtam sunkiose situacijose

5 ak. val. teorinis-praktinis patyriminis seminaras su praktinėmis dirbtuvėmis, skirtas psichologinio lankstumo, atsparumo ir adaptyvumo gebėjimų ugdymui. Tai galingas resursas, padedantis komfortiškai išgyventi ir adaptuotis sudėtingose situacijose ir prisitaikyti, gyvenant permainų ir pokyčių metu.

Teorinėje dalyje aiškinsimės, kas tai yra, kokie svarbiausi jo komponentai ir kokiais įrankiais galima jį išsiugdyti. Praktinėse dirbtuvėse to mokysimės, kad žinias galėtume integruoti į kasdienybę.
Seminare bus naudojama teorija, pratimai, vizualizacijos ir kitos, priklausomai nuo grupės poreikių, praktikos, darbas porose ir dalyvių refleksija proceso grupėje, užbaigiant mokymus.
Seminaras grįstas Mindfulness Streso valdymo ir atjautos, empatijos didinimo, priėmimo praktikomis, Kognityvine elgesio terapija

Nerimas permainų ir neapibrėžtumo laikotarpiu

4 ak. val. teorinis seminaras su praktinėmis užduotimis ir praktinėmis dirbtuvėmis Kas yra nerimas ir kas jį iššaukia: išorinės ir vidinės priežastys. Kada nerimas naudingas ir kada tampa žalingu. Sveikas nerimas ir nerimo sutrikimai. Kokiose situacijose jis pasireiškia, kokie jo požymiai kūne. Kokios stiprios emocijos palaiko ir didina nerimą. Kaip valdyti nerimą, mokantis valdyti mintis ir emocines reakcijas. Nerimas pokyčių metu yra prilyginimas netekčių ir praradimų išgyvenimų lygiui. Kokius etapus turime pereiti, kad prisitaikytume pasikeitusiose aplinkybėse ar situacijose. Ką daryti, kai nieko pakeisti negalime? S. Gingerio pentagramos modelis – stabilumui ir balansui išlaikyti, patiriant praradimus, išgyvenant permainų ir pokyčių situacijas.
Mokymuose bus naudojama teorija, pratimai ir praktikos, dalyvių refleksija proceso grupėje, užbaigiant mokymus.

Perfekcionizmas ir nerimas: kaip išmokti sveikai gyventi į perfekcionizmą orientuotoje visuomenėje ir aplinkoje

Kaip leisti sau, būnant neidealiu, jaustis vertingu ir kaip leisti tokiais būti kitiems. 5 ak. val. teorinis-praktinis patyriminis seminaras su praktinėmis dirbtuvėmis Kas nulemia perfekcionizmą ir kaip įgyti drąsos būti neidealiu ir jaustis vertingu. Nerimą įjungiantys ir palaikantys perfekcionistiniai reikalavimai sau ir pasidavimas spaudimui iš aplinkos. Idealumo spąstai, iššaukiantys nerimą, baimes, gėdos ir kaltės jausmus bei vengimą ir atidėliojimą. Nerimą didinanti autopilotinė grandinė: Mintys – emocijos – elgesys: įrankiai, padedantys tai suvaldyti.
Praktinės užduotys, pratimai ir praktikos – pagrindiniai įrankiai saviugdai: mokysimės keisti perfekcionizmą palaikančias nuostatas, 10 pagrindinių „mąstymo klaidų“, ribojančius įsitikinimus, tvarkytis su vidiniais kritikais ir baimę „išjungiančiais“ gėdos, kaltės jausmais.
Mokymuose bus naudojama teorija, pratimai, praktikos ir dalyvių refleksija proceso grupėje, užbaigiant seminarą.
Seminaras grįstas Geštalto terapija, Mindfulness Streso valdymo pratimais ir praktikomis, Kognityvine elgesio terapija.

Streso, negatyvių emocijų ir psichologinės įtampos valdymas - pagrindiniai Mindfuness instrumentai

Temos:
1. Kas yra stresas, kaip jis atsiranda ir kaip išsireiškia, kada jis naudingas, o kada žalingas
2. Emocijos ir jų reikšmė stresui. Kodėl sunku valdyti emocines reakcijas ir kaip tai tinkamai daryti
3. Streso įtaka psichologinės įtampos ir profesinio perdegimo atsiradimui. Tinkami būdai to išvengti
4. Efektyviausi šiuolaikinio mokslo patvirtinti neigiamų emocijų, streso valdymo įrankiai – 3 pagrindiniai Mindfulness (dėmesingo įsisąmoninimo) pratimai, lengvai perkeliami į gyvenimą
5. Kaip susitvarkyti su didėjančio emocinio krūvio iššūkiais ir atsistatyti po stresinių situacijų
Trukmė pagal poreikį: 3- 5 val.

Kaip išgyventi neapibrėžtume, nuolat besikeičiančiose, krizinėse ir emociškai sunkiose situacijose

Temos:

 1. Psichologinio lankstumo ir stabilumo ugdymo svarba, gyvenant didėjančio neapibrėžtumo sąlygomis

 2. Lankstus, kūrybiškas prisitaikymas besikeičiančiose situacijose

 3. Sustabarėję elgesio modeliai, trukdantys įgyvendinti tikslus ir tinkamai bendrauti. Kaip juos keičiant, galima keliauti į pokyčius

 4. Emocijų atpažinimas ir reguliavimas bendravime

 5. Pasitikėjimo ir savivertės auginimas

Trukmė pagal poreikį: 3- 5 val.

Profesinio perdegimo sindromas ir prevencija

Temos:

 1. Streso įtaka profesiniam perdegimui. Kaip jis atsiranda, kokie jo požymiai. Testas asmeniniam perdegimui nusistatyti

 2. Profesinio perdegimo prevencija. Pagrindinės priemonės organizaciniame lygmenyje. Būtiniausios kompetencijos, kurias reikia ugdyti.

 3. Tinkami būdai ir strategijos padėti organizacijai ir sau neperdegti.

Trukmė pagal poreikį: 1- 5 val.

Mokymai VERSLUI IR ORGANIZACIJOMS

Kodėl verslų savininkams naudinga investuoti į vadovų ir darbuotojų psichoemocinę savijautą?

Rezultatą, tikslus, kurių siekiame išorėje, mes kuriame iš tos vidinės savijautos, kuri yra dabar. Tad, jei darbuotojas ar patys vadovai suvokia, kas vyksta jų vidiniame pasaulyje, žino savo stiprybes, silpnybes, atpažįsta savo ir kolegų, partnerių, klientų gynybines reakcijas ar sustabarėjusius elgesio modelius, o taip pat – galimybes, moka kūrybiškai prisitaikyti sunkiose situacijose, pasirūpinti savimi, žino būdus atgauti jėgas, persikrauti, neperdegti, atsistatyti, tvarkytis su negatyviomis mintimis, tai jo savijauta bus gera.

Tokie vadovai ir darbuotojai sukuria realią vertę net tada, kai nutinka kažkas ne taip, kaip prognozuota, ir randa naujų resursų bei krypčių kompanijai vystytis. Tuo labiau, kad gyvename vis labiau nenuspėjamame pasaulyje, prie kurio turime išmokti lanksčiai prisitaikyti ir būti psichologiškai adaptyvūs ir atsparūs.

Šiame amžiuje vis daugiau kalbama apie būtinybę keisti įprastą įmonės valdymą nauju, labiau tinkamu siekti ambicingų tikslų sparčiai besikeičiančiame, chaotiškame pasaulyje. Gimsta gyvos organizacijos, atveriančios kelius darbuotojų laisvei ir didesnei atsakomybei, augimui ir motyvacijai, įtraukiant žmones kurti bendrą vertę, kartu siekti tikslų. Darbuotojų įsitraukimas tampa nebe vadovų užduotimi, o natūralia kasdienybe. Tam pasitelkiama ir psichologija, terapija. Vis daugiau verslo įmonių ne tik deklaruoja, bet ir realiai kuria kitokią organizacijos kultūrą, rūpinasi darbuotojų psichoemocine sveikata ir organizacijos atmosfera.

Su naujais iššūkiais susiduria ir vadovai. Būtent nuo jų asmeninių savybių, kompetencijų ir vertybių prasideda tikroji organizacijos kultūra.

Esu psichoterapeutė (Geštalto kryptis, Europos sertifikacija), supervizorė, sertifikuota Mindfulness Streso valdymo, Kognityvinės elgesio terapijos ir Mindfulness programų mokytoja, trenerė, esu įgijusi darbo su grupėmis ir geštalto principų organizacijose konsultantės specializacijas.

Visus mokymus rengiu, remiantis šiomis terapinėmis kryptimis ir dailės, rašymo terapijomis, vizualizacijos pratimais, meditacijomis bei vaidmenų terapija

Verslų savininkus, įmones ir organizacijas konsultuoju, vedu seminarus jau daugiau kaip 20 metų, 10 m. vadovavau savo įkurtai įmonei, nuo 2017 metų iki šiol vadovauju VšĮ Konsultacijų ir mokymų centrui ESU.

Konsultuoju verslo įmones ir organizacijas, vedu mokymus, seminarus, renginius, remiantis geštalto terapija, Mindfulness, Dėmesingu įsisąmoninimu grįstomis streso valdymo bei Kognityvinės elgesio terapijos programomis

- Užsiregistruokite vizitui -

Naudojame slapukus siekdami suasmeninti turinį ir skelbimus, teikti socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuoti srautą. Taip pat dalijamės informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine su savo socialinės žiniasklaidos, reklamos ir analizės partneriais. View more
Cookies settings
Patvirtinti
Prtivatumo ir slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
www.danguolekrupovnickiene.lt (toliau - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. Duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ konsultacijų ir mokymo centras ESU Buveinės adresas: Kruopų 7-9, Vilnius Tel. +370 68774775 El. paštas: info@esukmc.lt Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME? Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija vardas, telefono numeris elektroninio pašto adresas (kartais) lytis (kartais) miestas Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite "Slapukai". Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras "Facebook" tinkle. Kita mūsų renkama informacija Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ? Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais: Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga. Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją. Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas. Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰ ⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ? Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui. teikiant paslaugas - mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ? Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jūsų duomenis saugosime 5 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. JŪSŲ TEISĖS Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises: Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė "būti pamirštam"); Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@esukmc.lt arba skambinti telefonu +370 68774775 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų. **Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: el. paštu: info@eneagramosakademija.lt Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. SLAPUKAI Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. T am reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika. SUSISIEKITE SU MUMIS Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: Telefonu: +370 68774775 El. paštu: info@esukmc.lt
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top